Officeo

Strategiskt fokus och Mission

  • Strategiska tjänster och kunskapsbaserad investering
  • Högkvalitativ kundvård enligt den internationella standarden ISO 10002
  • Kontinuerlig kvalitetsledning och HR-prestationsutveckling
  • Socialt och miljömässigt bidrag genom våra medlemskap i UNGC och vårt CSR-program för att stödja nykomlingar både på den internationella och den svenska marknaden
  • Våra koncernföretag har full erfarenhet av att leverera de bästa tjänsterna enligt den internationella kvalitetsstandarden och enligt svenska krav på bästa praxis
  • I vår grupp är vi engagerade i att kontinuerligt göra vårt bästa för att uppnå tillfredsställelse hos våra PARTNERS, KLIENT, TEAM OCH GEMENSKAP

Våra koncernföretag

Klicka på bilden nedan för att hitta mer info om företaget. 

New Life Assistans AB

Marketplace STHLM

Ingen företagsstart är lik och det kan vara stora skillnader på utmaningar och behov från företag till företag. En stor utmaning som många nya entreprenörer möter är att finna en lokal för kontor eller butik. Höga hyror, långa avtal och överlåtelseavgifter är ett vanligt hinder under den första perioden. För nyanlända entreprenörer är detta en ännu större utmaning, då de ofta även saknar nätverk, referenser, ekonomi samt nödvändiga språkkunskaper. För nyanlända kvinnor är dessa barriärer ofta ännu större. Marketplace STHLM är en inkubator, företagscenter och marknadsplats.I Högdalens centrum erbjuder vi möjligheten att snabbt och enkelt hitta lokalen för att boosta företagsstarten och ge access till ett stort nätverk, värdefulla kunskaper och inspiration samt verktyg.

TP Consulting

TP Consulting Ekonomisk Förening är ett socialt arbetsintegrerat företag som sedan 2010 arbetar med arbetsmarknadsåtgärder, främst olika former av arbetsträning, riktade till deltagare med lång arbetslöshet eller som befinner sig i rehabilitering efter en längre sjukskrivning.

Deltagarna får i en lugn och trygg kontorsmiljö och med individuellt stöd från våra handledare, rusta sig för att återgå till arbetslivet, i nära samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra stödverksamheter inom kommunal verksamhet.

NT Solutions

NT Solutions AB är en privat oberoende aktör som sedan 2011 är verksamt med arbetsträning och utbildning av arbetslösa personer, främst inom IT-relaterade områden som webbdesign, 3D-design, programmering och drift av IT-system. Vi hjälper våra deltagare att komma ut i arbetslivet, antingen efter lång arbetslöshet, en längre sjukskrivning, eller då de varit hindrade av olika fysiska eller psykiska funktionsvariationer, t ex personer med Aspergers.

Vi samarbetar aktivt med myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare för att finna den bästa vägen framåt för varje deltagare.

För deltagare med Asperger syndrom och som har talang och intresse inom IT-området skickar vi dessa (efter viss tid av arbetsträning hos oss) till ett IT-företag i Stockholm som bara anställer personer med ASD (Autism Spectrum Disorder).

Integram

Vi jobbar med att motverka de fördomar, okunskap, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden som utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter för människor som lever i Sverige. Underlätta individers möjligheter för att delta i och ta ansvar för samhällslivet och dess utveckling som jämlika samhällsmedborgare. Integration handlar om mänskliga möten där vi ger och tar emot erfarenheter med respekt för våra likheter och olikheter. Öka integrationen genom att tillvarata kunskap och engagemang som vårt mångkulturella samhälle genererar. Förebygga särbehandling och främja tolerans, öppenhet och demokratiska värderingar. Detta presenterar vi via vår integrations webb TV/kanal. Vi använder oss av olika program allt från dokumentära, talk Show, debatt och mm.

Officeo

Vi vet att en bra arbetsplats är en som speglar ditt företags kärnvärden och mål, så vi skapar bara banbrytande och kostnadseffektiva kontorsinredningskoncept som är unika för ditt företag. Vi är stolta över att kunna skapa innovativa, kostnadseffektiva design som är unika för ditt företag. Kreativ kontorsdesign förbättrar användarupplevelsen och möjliggör att du kan använda ditt utrymme effektivt och förbättra personalens motivation och interaktion som i slutändan sparar pengar. Våra designers kommer att arbeta med dig under hela ditt projekt och se till att varje steg i processen uppfyller dina exakta krav.

Smart Business Academy

Smart Business Academy hjälper kunder i olika branscher att förbättra prestanda, följa komplexa regler, minska kostnaderna, återhämta sig från nöd, utnyttja teknik och stimulera tillväxt. Företaget samarbetar med sina kunder för att leverera hållbara och mätbara resultat. Smart Business Academy tillhandahåller tjänster till ett brett utbud av både ekonomiskt sunda och nödställda organisationer, privatpersoner, ledande akademiska institutioner, medelstora företag, statliga organ, nystartade företag och befintliga företag.

People Potential

Vi utvecklar metoder och insatser för att effektivisera och snabba på integrationen av nyanlända och personer i utanförskap. Våra tjänster och metoder är anpassade både efter privat och offentlig sektor. På People Potential tror vi på människors förmåga att utvecklas och göra skillnad både för sig själva och andra – vi förser personer, organisationer och företag med rätt verktyg och förmågor för att lyckas. Vi tror på inkludering, integration och människors förmåga att utveckla sig själva och samhället vi alla lever och verkar i. Vi kommer att underlätta möten och hållbara anställningar för utrikesfödda genom att hitta värdet i deras potential.

Essed

Essed erbjuder kvalitetsutbildningar inom vård och hälsa för både stora och små företag, organisationer och vårdinrättningar. Ni finner de mest efterfrågade kurserna i vår kurskatalog, men vi anpassar och skräddarsyr även utbildningar och kurspaket efter era behov! Våra uppskattade instruktörer är handplockade utifrån sina personliga egenskaper och pedagogiska meriter. Dessutom har alla instruktörer både specialistutbildning och gedigen arbetslivserfarenhet från respektive arbetsområde, vilket gör utbildningarna både högaktuella och verklighetsförankrade. Instruktörerna ska kunna svara på dina frågor och komma med tydliga exempel från verkliga livet för att göra kurserna mer levande, intressanta och personliga.

TendBee

Världen befinner sig i en djup kris. Vi måste hålla oss avskiljda och de som befinner sig i en riskgrupp skall sättas i karantän i hemmet. Detta är problematiskt då alla inte kan få hjälp med inköp av mat, läkemedel samt andra vardagsärenden. Vår lösning matchar de som behöver hjälp med de som vill hjälpa till. Verktyget är byggt för att skapa trygghet. I systemet måste den som hjälper till identifiera sig med Bank-Id. Den som ber om jag hjälp måste jag kunna lita på att den som hjälper verkligen vill väl. Dessutom måste den som hjälper till kunna lägga ut för inköpet, t.ex. i affären. Inga kontouppgifter eller kontanter får lämnas ut. När uppgiften är klar lämnas varorna utanför dörren, sedan ringer den som hjälp till på dörren eller på telefon. Betalning sker via Swish, bank eller kontant efter att tjänsten är utförd. Allt på behörigt avstånd.

Professionella medlemskap och partners

arab quality maker
Qualitas international certification
agenda 2030
integrationspakten
sis

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter en gång varje månad.