Ledarskap

Som chef för vår företagsgrupp och VD för våra företag har jag full auktoritet och erfarenhet att leda våra nuvarande företag och etablera nya projekt och partnerskap.

Ansvar som verksamhetschef

 • Långsiktig företagsplanering
 • Revision och resultatledning
 • Marknadsföring
 • Erkännande och analys av genomförandet av nya företag
 • Resultatförbättring
 • Ge lokala input vid utarbetandet av affärsplaner
 • Övervakning av nya projekt i syfte att uppfylla lagkraven på den lokala marknaden
 • Rekrytering och utveckling av partnerskap med seriösa aktörer
 • Hantera partnerskap
 • Beredning av grunden för avtal med finansiella institutioner; förhandling och slutförande av dessa avtal till kundens tillfredsställelse.
 • Teamledning och övervakning av implementeringsfaserna
 • Kontinuerlig prestationsövervakning av pågående projekt och program från kund
 • Utvärda potentiella projekt med särskilt fokus på alla relaterade frågor innan man föreslog produktions – och investeringsmöjligheter
 • Rådgivning för flera företag angående bedömning av industriella investeringar
 • Huvudpartner och verkställande direktör för våra företag som förbättrar nettoresultatet och ökade försäljningen
 •  

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter en gång varje månad.